Practice A God-Centered Perspective – PM

Sa nalalapit na halalan nakataya ang kinabukasan ng ating bansa. Dahil dito, paano nga ba tayo dapat bumoto, at tumugon kung ang halalan ay hindi magiging katulad ng ating inaasahan?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu