Practice A God-Centered Perspective – PM – Runthrough

Other Resources:

Naranasan mo na bang mabigo ng isang bagay o tao? Sabi nila, ang pagkabigo ay bahagi ng buhay. Paano tayo magmo-move on kung hindi mangyayari ang inaasahan natin?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu