Our Hope of Heaven – PM

Ano ba meron sa langit na handa nating ipagpalit ang alok ng mundo para dito? Napaisip ka na ba kung ano ba talaga ang mayroon sa langit? Mula sa isang mahabang pahinga hanggang sa walang katapusang pag-awit ng mga anghel, maaaring iba-iba ang mga ideya natin tungkol dito. Ngayon Linggo tuklasin natin kung ano ang katotohanan ng langit ang kung paano to maaapekto ang buhay natin sa mundo.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu