Love Through Discipline – PM – Runthrough

Ang pag-ibig ay pwedeng maging mahigpit pero minsan ito ang pinaka at totoong anyo ng pag-ibig. Kapag nahaharap tayo sa “tough love”, magrereklamo ka ba o mas lalago pa? Tuklasin ang Tunay na Pag-ibig at ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto. Ang video na ito ay isang 30-minutong run through ng Sunday Message, “”Love Through Discipline””

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu