Love Radically – PM – Runthrough

Pagdating sa pag-ibig, mas nangingibabaw talaga ang gawa kaysa salita. Kaya nga, kung susuriin ang mga sarili natin, tugma ba sa ating mga ginagawa ang sinasasabi natin patungkol sa pag-ibig? Alamin natin ang tunay na pag-ibig at tuklasin natin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto! Ang video na ito ay isang 30-minutong run through ng Sunday Message, “”Love Radically””

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu