Love Is Action – PM – Runthrough

Sa panahon ngayon, napakadaling sabihin ng salitang ”pag-ibig”, pero ilan nga ba sa atin ang tunay na makakakapamuhay nito? Alamin kung ano nga ba ang tunay na pag-ibig! Tuklasin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto. Ang video na ito ay isang 30 minutong run through ng Sunday Message, “”Love is Action””

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu