Love is Abiding in God – PM

Sa mundo, napakadaling mag-move on at makipag-relasyon sa iba kaysa manatili at magtiis kapag nahihirapan, posible kayang makahanap pa tayo ng malalim at lumalagong pag-ibig? Paano ba natin mahuhubog at mapalago ang ating pagmamahal sa iba? Alamin ngayon habang tinatalakay natin kung saan tayo makakahanap ng malalim na uri ng pag-ibig at maipasa ito sa iba.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu