Love is Abiding in God – PM – Runthrough

Ang pagbabago ay nagmumula sa tunay na pag-ibig. Kung gusto nating maranasan ang ganiyang pag-ibig na magbabago ng ating buhay, lapit tayo sa pinagmulan nito, sa Diyos! Tuklasin ang Tunay na Pag-ibig at ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto. Ang video na ito ay isang 30-minutong run through ng Sunday Message, “”Love is Abiding in God””

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu