Love God With All Your Heart – PM

Kamusta ang init ng iyong pag-ibig sa Diyos? Sabi nila na, ang True Love ay panalo. Pero paano mo malalaman na ito’y panalo kung hindi ito magtatagumpay sa mga pumupukaw ng ating pansin laban sa totoong object ng pag-ibig?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu