Love God, With All Your Heart – PM – Runthrough

Other Resources:

Maraming bagay ang umaagaw ng ating pansin—mabuti man o masama—na naglalayo ng ating mga puso mula sa Diyos. Paano natin mamahalin ang Diyos nang buong puso sa mundong puno ng mga kaguluhan?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu