Love Fervently – PM

All you need is love”, sabi nga ng isang sikat na kanta. Pero anong klaseng pag-ibig? Simple lang ang sagot ng Bibliya – buong-buo at taimtim na uri ng pag-ibig.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu