Love Fervently – PM – Runthrough

Sa gitna ng mga sakit at dalamhati na ibinabato sa atin nitong mundo, may isang maalab na pag-ibig na humahabol at nakapagpapabago sa atin! Tuklasin ang Tunay na Pag-ibig at ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto. Ang video na ito ay isang 30-minutong run through ng Sunday Message, “”Love Fervently””

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu