Live To Make A Difference – PM – Runthrough

Nakalaan para sa iyo ang kadakilaan – bagay na higit pa sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Samantalahin mo ang pagkakataong gawing makabuluhan ang buhay para sa mga bagay na hihigit pa sa buhay natin dito sa lupa! Tuklasin mo ang natatanging layunin mo dito sa mundo at hanapin ang tunay na pagkaganap na buhay!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu