Live The Opposite Life – PM

Dito sa mundo, madaling itayo ang buhay natin sa mga bagay na sa tingin natin ay mahalaga sa ngayon, ngunit paano natin matitiyak na nagtatayo tayo sa isang matatag na pundasyon, na sa kalaunan ay hindi natin pagsisisihan?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu