Live In Hope When Relationships Are Difficult – PM

Para ka bang nauupos na kandila dahil sa mga toxic na tao? Kapag sinaktan at binigo tayo ng mga minamahal natin sa buhay, minsan parang mas madaling sumuko at talikuran na lang sila. May pag-asa pa bang maayos ang isang toxic relationship?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu