Live For God’s Glory – PM – Runthrough

https://youtu.be/hBcklJp3Kcc

Malaking bagay ba talaga ang kompromiso kahit kaunti lamang? Pwedeng hindi natin napapansin, pero kung bibigay tayo sa maliliit na kompromiso, humahadlang ito sa ating buong debosyon at pagsamba sa Panginoon. Paano mamuhay nang nakalulugod sa Diyos? Tumutok at alamin ang katotohanan sa loob lamang ng 30 minuto.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu