Live For Eternity Now – PM – Runthrough

Lahat ng tao ay dumadanas sa pagsubok, naniniwala man sila sa Diyos o hindi. Pero para sa mga taong namumuhay ng may pananampalataya sa Diyos, nakakaranas sila ng tagumpay sa kabila ng matinding paghihirap. Gusto mo ba malaman kung paano ka mamumuhay ng may katagumpayan? Inaanyayahan ka namin panuorin ang katotohan sa ating panahon, sa loob lamang ng tatlong minuto.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu