Legit Worship – PM – Runthrough

Worship. Pamilyar na salita na hindi natin lubos na maunawaan. Iniisip kasi natin madalas, na ang “pag-worship” ay bagay na ginagawa lang tuwing Linggo sa simbahan kasama ang ating pamilya, pero sa totoo lang, may mas iba pang kahulugan bukod pa diyan. So ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng woship at paano natin malalaman na tama nga ba ang ginagawa natin?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu