Know God’s Will, Be Consecrated – PM

Naitanong mo na ba, “Saan kaya ako dadalhin ng Diyos para magtrabaho?” o kaya “Kalooban ba ng Diyos itong trabaho ko?” Ngayon na alam na natin na mahalaga sa Diyos ang ating trabaho, paano tayo makatitiyak na ang mga desisyon natin ay papunta sa tamang landas?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu