Know God’s Will, Be Consecrated – PM – Runthrough

Other Resources:

“”Paano ko malalaman ang calling ng Diyos para sa aking trabaho, at saan ako magsisimula?”” Kung natanong mo na sa iyong sarili ang mga tanong na ito, panoorin ang video na ito upang malaman ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay at trabaho!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu