Honor God, Submit To Your Leaders – PM

Ano ang pumapasok sa ating isipan kapag naririnig natin ang mga salitang, “submit and obey”? Hindi birong sumunod sa mga lider na mahirap pakisamahan at hindi makatwiran. May saysay pa rin ba ang pagsunod sa kanila?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu