Honor God For Who He Is – PM – Runthrough

Nakakaparalisa talaga ang kabiguan sa buhay. Pero sa kabila nito, paano kung may naghihintay sa ‘yo na handang iparamdam ang ”unconditional love”? Huwag nating hayaang ang kabiguan ang tatapos ng pag-ibig. Tuklasin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu