Good News, Bad News: Share the Good News – PM – Runthrough

Other Resources:

Ano ba ang dapat nating gawin sa gitna ng maraming problemang kinakaharap natin sa mundong ito? Alamin ang mabuting balita na maaari nating panghawakan sa pagsisimula ng ating pag-aaral ng book of Romans!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu