God’s Blueprint for Your Life – PM – Runthrough

Ngayong 2024, kung gusto nating bumuo ng magandang buhay, kailangan nating sumunod sa “blueprint” na ginawa para sa atin ng perpekto at napakabuting Diyos! At habang sinusunod natin ang Kanyang disenyo, lubos nating matatamasa ang kagandahan ng buhay na ibinibigay Niya sa atin. Tuklasin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu