God Is For Us – PM – Runthrough

Other Resources:

Paano tayo magtitiwala na ang Diyos ay para sa atin kung ang ating mga kalagayan ay tila iba ang sinasabi? Panoorin ang video na ito para malaman kung paano gumagalaw ang Diyos sa ating buhay!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu