Giving: The Best Use of Money – PM

Naitanong mo na rin ba kung paano mo mas magagamit ang iyong pera ng may kabuluhan? o kaya naman paano mo mapapangaralan ang Diyos gamit ang iyong kinita?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu