Escape Entitlement – PM

Kelan ang huling pagkakataon na sinabi mo ang katagang, “Karapatan ko ito”? Wala namang masama na malaman natin ang ating karapatan ngunit hindi natin dapat ituon ang ating paningin dito. Sa halip hangarin natin maging tapat sa ating reponsibilidad dahil ang totoong pagpapala ay ang matapat nating magampanan ang ating paningin anwagan Sa Panginoon. Paano ba natin mapagtatagumpayan ang pinakamatindi natin kalaban, ang pagiging makasarili? Sama-sama natin tuklasin kung paano tayo mapapalaya sa mapagpanakop na makasariling adhikain.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu