Discover The Best Use Of Money – PM – Runthrough

Other Resources:

Ano ang pinakamahusay na payo na natanggap mo tungkol sa pera? Maraming magandang payo sa paggamit ng pera, ngunit ayon sa Bibliya, ang pagbibigay ang pinakawais na gamit sa ating salapi! Alamin sa video na ito.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu