Develop The Habit Of Prayer – PM

Madalas ka bang gumawa ng mga resolusyon tuwing bagong taon? Kahit hangad natin mas maging mabuti, kadalasan ay hindi natin natutupad ang ating mga ipinangakong gagawin o babaguhin. Isa ba ang panalangin sa mga resolusyon na maaring hindi maisakatuparan? Paano natin gagawin kaugalian ang pagdadasal?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu