Develop The Habit of Prayer – PM – Runthrough

Other Resources:

Nagiging boring na ba ang iyong pagdarasal? Paulit-ulit na lang ba ang iyong nasasabi o tila nabaon na sa limot ang panalangin? Bagama’t alam ng marami sa atin ang kahalagahan ng panalangin, nahihirapan pa rin tayong gawin itong regular na bahagi ng ating buhay. Paano natin gagawin kaugalian ang pagdadasal?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu