Conquering Anger – PM

Kelan ang huling beses na hindi mo napigilan ang iyong galit? Pwedeng may binulyawan ka sa trabaho, nagtanim ng sama ng loob sa ka-pamilya, o kaya kinikimkim mo na lang lahat sa sarili. Kapag sumabog na ang galit, ito’y nagkakaroon ng negatibong epekto sa atin at sa iba. Paano nga ba masusugpo ang galit kesa tayo ang sugpuin nito?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu