Choose Wisely – PM

Ano ba ang dapat gawin kapag patong-patong na ang mga bayarin at gastusin sa bahay? Minsan ay parang nabubuhay na lang tayo para kumita at gumastos ng pera. Ano nga ba ang pananaw at turo ng Diyos tungkol sa pinansyal na aspeto ng ating buhay?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu