Choose Wisely – PM – Runthrough

Other Resources:

Gusto mo bang mamuhay kung saan hindi mo na kailangang mag-alala o ma-stress muli tungkol sa pera? Ano ang sinasabi ng ating paggasta at pag-iipon tungkol sa ating mga paniniwala tungkol sa pera? Panoorin ang video na ito para malaman!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu