Build Up One Another – PM – Runthrough

Ang buhay natin ay nagiging makabuluhan kapag mayroon tayong positibong epekto sa ating kapwa. Ang problema nga lang ay, madalas tayong abala sa napakaraming bagay! Paano nga ba natin matutulungan ang ating kapwa sa pamamagitan ng mga espiritual na kaloob sa atin ng Diyos?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu