Beware Of Pride, Be Humble – PM – Runthrough

Other Resources:

Naranasan mo na bang minamaliit ka ng taong gusto lang iangat ang kanilang sarili? Alam natin kung ano ang pakiramdam ng maging biktima ng pagmamataas ng ibang tao, ngunit alam ba natin kung paano malalaman ang pagmamataas sa ating sarili? Panoorin ang video na ito!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu