Be Ready: God Keeps His Word – PM

Madaling mawalan ng tamang pananaw sa buhay kapag wala tayong nakikitang pagbabago at ang mga pangako ng Diyos ay parang walang nagyayari. Kapag hindi malinaw ang kilos ng Diyos para sa atin, maari tayong magduda sa Kanyang mga pangako. Kaya sama-sama natin tuklasin ang game plan ng Diyos para mga huling araw.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu