Be Ready: God Keeps His Word – PM – Runthrough

Kapag nagdududa tayo sa mga pangako ng Diyos, paano tayo magtitiwala sa Kanyang game plan para sa mga huling araw? Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating oras!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu