Be Ready For The King’s Return – PM – Runthrough

Other Resources:

Nadidismaya ka ba sa paghihintay sa pagbabalik ni Jesus, o bihira mo na bang isipin ang Kanyang pagbabalik dahil sa pagiging abala ng buhay? Ano ang kailangan natin upang maging tapat at handa hanggang sa wakas, gaano man ito katagal?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu