Be an Influencer for God – PM

Ano kaya ang pakiramdam ng maraming followers sa social media o maging sikat? Hindi masamang maging kilala kung maiimpluwensyahan natin sila sa tamang direction sa buhay. Maraming kakilala o kaunti, mayaman man tayo o hindi, bata man o nakakatanda, maari tayong maka impluwensya sa kanila.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu