Be A Blessing With Your Words – PM

Ang ating mga salita ay maaring makatulong o makasira, depende kung paano natin ito ginagamit. Paano natin makakalimutan ang mga masasakit na salita na ibinato ng mga tao sa atin noon? At paano natin maiiwasang masaktan ang ating kapwa dahil sa ating pananalita?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu