Be A Blessing With Your Words – PM – Runthrough

Other Resources:

Ang ating mga salita ba ay nagdudulot ng buhay, pag-asa, at kasiyahan sa mga nakakarinig, o ito ba ay nakakasira, mapait, at nakakasakit sa iba? Alamin kung paano magiging mapagpala ang ating mga salita!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu