Authentic Worship – PM – Runthrough

Other Resources:

Ang ating mga desisyon sa pang-araw-araw ay nagpapakita kung ano ang sinasamba at pinahahalagahan natin sa buhay. Ano nga ba ang tunay na worship, at bakit ito mahalaga? Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating oras!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu