Are You Ready? – PM

Sa mga kasalukyan na kaganapan, marami ang nagsasabi na ito na ang hudyat ng malapit na pagbabalik ng Panginoon Hesus. Excited ka ba o natatakot? Paano ba tayo maghahanda sa pagdating ng ating Panginoon?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu