Are You Ready? – PM – Runthrough

Kapag tinitingnan natin ang balita, marami sa atin ang napapaisip kung tayo ba ay nabubuhay na sa mga huling panahon. Paano natin masisiguro na handa na tayo sa pagdating ng ating Panginoon? Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating oras!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu