Are You Living On Empty? – PM – Runthrough

Other Resources:

Gusto mo bang magsimula ng tama ngayong 2022, ngunit bakit parang palagi na lang tayo nag-aalala at nauubos? Marami pang plano ang Diyos sa ating buhay kung pipiliin nating sumuko at magtiwala sa Kanya. Manuod upang malaman kung bakit si Hesus ang sagot sa ating mga problema ng buhay!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu