A Life of Worship: Honor God! – PM – Runthrough

Ang wastong pagsamba ay higit pa sa “do’s and don’ts”, importante ay kung ano ang nasa puso. Kapag natutunan na nating sumamba sa kahit anong panahon ng ating buhay, makikita natin kung paano tayo binabago nito! Tuklasin natin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu