A Father Like No Other – PM – Runthrough

Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga ama sa ating buhay. Anuman ang kalagayan ng ating relasyon sa ating mga tatay, maaari pa rin tayong maging maligaya dahil meron tayo Amang walang katulad, ang ating Ama sa Langit! Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating oras.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu