https://youtu.be/7jb7-lNVu2s Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga ama sa ating buhay. Anuman ang kalagayan ng ating relasyon sa ating mga tatay, maaari pa rin tayong maging maligaya dahil meron tayo Amang walang katulad, ang ating Ama sa Langit! Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating...

Sila na nagbibigay lakas ng loob at walang sawang nagbibigay ng ating pangagailangan lalo na ngayong pandemya ay nagiiwan ng napakahalagang impluwensiya sa ating mga buhay. Pero kahit na lumaki ka na walang Ama, maari ka paring maging maligaya dahil meron kang Ama sa Langit....

menu