https://www.youtube.com/watch?v=PzSm8s2VEMs Other Resources Praise and Worship Sunday Fast Track Naitanong mo na ba sa iyong sarili, "Paano ako makatitiyak na ako ay isang Kristiyano kung nahihirapan pa rin ako sa aking mga kasalanan?" Alamin ang sagot sa ating laban sa kasalanan sa video na ito! .otrrsc { font-size: 25px; } .rsc { height:50px; } .desc...

https://www.youtube.com/watch?v=_wPNRyP70qE Maituturing pa din ba akong isang Kristiyano kahit na nahihirapan akong iwasan ang mga kasalanan?" Kung naitanong mo na ito, maaaring iniisip mo kung mamahalin ka pa rin ng Diyos kahit na patuloy kang nahuhulog sa kasalanan....

https://youtu.be/7jb7-lNVu2s Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga ama sa ating buhay. Anuman ang kalagayan ng ating relasyon sa ating mga tatay, maaari pa rin tayong maging maligaya dahil meron tayo Amang walang katulad, ang ating Ama sa Langit! Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating...

Sila na nagbibigay lakas ng loob at walang sawang nagbibigay ng ating pangagailangan lalo na ngayong pandemya ay nagiiwan ng napakahalagang impluwensiya sa ating mga buhay. Pero kahit na lumaki ka na walang Ama, maari ka paring maging maligaya dahil meron kang Ama sa Langit....

menu