https://www.youtube.com/watch?v=Bj5D-sDjW_c Hindi mahirap mahalin ang mga taong nagmamahal sa atin pabalik, pero paano naman ang mga taong mahirap pakisamahan? Hindi ba't mas madaling iwasan, kanselahin, at labanan sila? Paano ba natin mamahalin ang mahirap mahalin? Panoorin ang video na ito para malaman!...

https://www.youtube.com/watch?v=8oU1pQURfy4 May mga tao sa ating buhay na sadyang mahirap mahalin, ngunit ang pagkakaiba ay nasa pakikisama natin. Handa ba tayong isantabi ang ating mga di-pagkakaunawaan, o mabilis ba tayong magdamdam at gumanti? Paano natin mamahalin ang mga taong mahirap pakisamahan?...

https://www.youtube.com/watch?v=CBSfsoTnh8E Nais nating lahat na mamuhay ng marangal at masaya. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pinakabest na buhay? Ito ba ay sa pamamagitan ng pagtupad ng ating layunin o pangarap? Paano kung ang inaalok ng mundo ay iba sa kagustuhan ng Diyos?...

https://www.youtube.com/watch?v=igakqgwnkjc Minsan ba ay naiisip mo na mas magaling at mahusay ka kaysa sa iba? Madalas nating sinusukat ang buhay ayon sa ating mga nagawa or estado sa buhay. Ngunit kung tayo ay haharap kay Hesus, susukatin ba Niya ang ating halaga sa parehong paraan?...

menu