https://youtu.be/69g_opmz6Eo Other Resources Praise and Worship Sunday Fast Track "Ang pinaka mainam na paraan sa pagkakaroon ng pagbabago sa mundo ay kung sa atin mismo magmumula ang pagbabago! Subalit paano natin pangungunahan ang pagbabago sa mundo kung pakiramdam nating wala naman tayong sapat na impluwensya? Panoorin at tuklasin...

https://www.youtube.com/watch?v=OeT14-eIlzM Lahat tayo ay nagnanais ng pagbabago - tunay na pagbabago. Pagbabago sa ating mga trabaho, ating bansa, ating mga relasyon, at ganoon na rin sa ating mga personal na buhay. Sa totoo lang, ang pagbabago ay hindi ganoon kadali. Kaya naman, paano ba talaga natin...

https://youtu.be/vhQHQ4XW8Rg Other Resources Praise and Worship Sunday Fast Track Kinalimutan o pinabayaan na tayo ng Diyos - 'yan ang madalas nating maramdaman sa tuwing dumaranas tayo ng sunod-sunod na hamon sa buhay. Minsan pa nga, naitatanong natin, “Talaga bang sulit kung pipiliin ko ang Diyos?” .otrrsc { font-size: 25px; } .rsc { height:50px; } .desc...

https://youtu.be/CMO1jSBgT4w Nakagawa ka na ba ng mga maling desisyon dahil sa pagiging kampante? Maari tayong magulat kung hahayaan natin pumasok sa ating isipan na patuloy lamang tayo magiging matagumpay. Malaki man o maliit, mas mainam na laging handa sa mga paparating. Pero ito ang tanong, paano...

https://youtu.be/3pZOcUMyGWQ Other Resources Praise and Worship Sunday Fast Track Tingin mo ba na ang mga problemang hinaharap mo ngayon ay sobrang laki na nahihirapan ka nang makita na mas malaki ang Panginoon kaysa sa mga problema mo? Paano tayo patuloy na mag titiwala sa Diyos kung parang walang...

https://www.youtube.com/watch?v=-sDHipd8jko Lahat tayo ay nakakaranas ng mga hadlang sa ating buhay, malaki man o maliit. Kapag nahaharap tayo sa mga hamon ng buhay, ano ang dapat nating gawin? Haharapin ba natin ito ng buong puso o hahayaan nating sirain nito ang ating pananampalataya?...

menu