https://www.youtube.com/watch?v=fiMGHDBbWKg Alam naman natin na ang pagbabahagi ng ating pananampalataya at paggawa ng disciples ay isang utos mula sa Diyos, ngunit hindi ito kasing dali ng inaakala natin, lalo na kapag tinatawag tayong abutin ang mga taong hindi madaling paglingkuran. Paano tayo magkakaroon ng habag sa...

https://www.youtube.com/watch?v=qLNPYzkDPpg We know that sharing our faith and making disciples is a command from God, but it’s not as easy as it sounds, especially when the people we are called to reach out to aren’t the easiest to minister to. How can we have compassion for...

https://www.youtube.com/watch?v=gUJT1orR-88 Hinahanap mo ba ang iyong layunin sa buhay? Sa mundong ito, maaari tayong humantong sa iba't ibang mga adhikain sa buhay ngunit paano natin malalaman na iyon talaga ang tunay na magpupuno sa atin sa huli? Alamin ang misyon ng Diyos para sa iyo!...

https://www.youtube.com/watch?v=n25uwKZZ1Cs Just one look at the news can leave us wondering, “What’s wrong with the world?” When the world is full of rampant evil and twisted truth, are we supposed to just watch and let it pass on our screens from post to post? Is there...

menu